Ngày đăng: 09/06/2017

Loại tin: Quảng cáo

Quận/ Huyện: Phù Mỹ
Tên liên hệ: phạm thế hùng
SĐT: 0905661595

Pallet nhựa mặt bông

  • 1000x1000x120mm

Tải trọng tĩnh: 1.500kg

Tãi trọng động: 700kg

  • 1100x1100x120mm

Tải trọng tĩnh: 2000kg

Tãi trọng động: 800kg

  • 1200x1000x120mm

Tải trọng tĩnh: 1.800kg

Tãi trọng động: 700kg

  • 1100x1100x150mm

Tải trọng tĩnh: 2000kg

Tãi trọng động: 1000kg

Pallet mặt liền, 2 mặt:

  • 1000x1200x150mm

Tải trọng tĩnh: 3000kg

Tãi trọng động: 1500kg

Gọi HÙNG 0905661595-

Email: th.mhtp@gmail.com

Để có được pallet nhựa tốt nhất

14 Lê Phụng Hiểu- Sơn Trà- Đà Nẵng

 

 

 

 Đất mới đăng gần đây