Ngày đăng: 11/05/2016

Loại tin: Tuyển dụng

Quận/ Huyện: Bình Định
Tên liên hệ:
SĐT:

01.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO ĐIỆN DÂN DỤNG

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 – 25

  –  GIỚI TÍNH : NAM,THẬT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : GIỜ HÀNH CHÍNH

–  LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.800.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + SẮP XẾP TRƯNG BÀY HÀNG HÓA

     + GIAO HÀNG HÓA THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

02.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ĐIỆN DÂN DỤNG

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 – 25

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,THẬT THÀ,CÓ NGOẠI HÌNH

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : GIỜ HÀNH CHÍNH

–  LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 1.800.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + SẮP XẾP TRƯNG BÀY HÀNG HÓA

     + BÁN HÀNG HÓA THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

 03.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 – 25

  –  GIỚI TÍNH : NAM,CÓ NGOẠI HÌNH

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : THEO CA(8TIẾNG)

  –   LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.700.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG.

     + SETUP TIỆC,HỘI NGHỊ

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

04.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NHÀ HÀNG,QUÁN CAFÉ

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 25-35

  –  GIỚI TÍNH : NAM,CÓ NGOẠI HÌNH

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : THEO CA(8TIẾNG)

–         LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 3.400.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + GIÁM SÁT TIỆC ĂN,HỘI NGHỊ,NHÂN VIÊN PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG.

     + SETUP TIỆC,HỘI NGHỊ

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

 05.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

  –   SỐ LƯỢNG: 01

  –   ĐỘ TUỔI : 25-35

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,CÓ KINH NGHIỆM,VIẾT CHỮ ĐẸP

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : 7HSÁNG – 6H CHIỀU

–         LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.500.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + GHI TOA HÀNG,KIẾM TRA HÀNG XUẤT NHẬP

     + BÁO CÁO HÀNG BÁN CUỐI NGÀY

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –  HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

  06.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUẦN ÁO

  –   SỐ LƯỢNG: 01

  –   ĐỘ TUỔI : 20 – 25

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,CHỊU KHÓ,THAT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : 7HSÁNG – 7H TỐI

–  LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 3.000.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG,BÁN HÀNG

     + BÁO CÁO HÀNG BÁN CUỐI NGÀY

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –  HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

   07.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN PHỤ BÁN QUÁN

  –   SỐ LƯỢNG: 01

  –   ĐỘ TUỔI : 30 – 40

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,CHỊU KHÓ,THẬT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : 5H30SÁNG – 10H30 TRƯA

–  LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 1.500.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + PHỤ QUÁN BÁN,DỌN DẸP

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –  HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH.

  08.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BAO BÌ

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 -28

  –  GIỚI TÍNH : NAM,THẬT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : GIỜ HÀNH CHÍNH

–     LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.500.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + SÚC BÌNH NƯỚC,DÁN TEM,KÍT NHỰA

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,GIẤY KHÁM SK, ĐƠN XIN VIỆC,HỘ KHẨU PHOTO CÔNG CHỨNG.

  09.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN CHỞ NƯỚC SUỐI

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 -28

  –  GIỚI TÍNH : NAM,THẬT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : GIỜ HÀNH CHÍNH

–         LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 3.000.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + CHỞ.GIAO NƯỚC THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,BẰNG LÁI XE MÁY

10.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN TRỰC ĐIỆN THOẠI

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 -28

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,DỄ NHÌN,GIỌNG NÓI LƯU LOÁT

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : GIỜ HÀNH CHÍNH

–   LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.000.000Đ/THÁNG

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + NGHE ĐIỆN THOẠI,NHẬN ĐƠN ĐẶT HÀNG

     + BÁO CÁO HÀNG VÀ TIỀN CUỐI NGÀY

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH,BẰNG CẤP LIÊN QUAN

 11.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠP HOÁ

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 – 25

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,THẬT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : 7HSÁNG- 7HTỐI

–   LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.000.000Đ/THÁNG(BAO CƠM TRƯA)

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + PHỤ BÁN HÀNG

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –   HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH.

  12.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUẦN ÁO, ĂN Ở LẠI

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 20 – 25

  –  GIỚI TÍNH : NỮ,THẬT THÀ

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC : BAN NGÀY

–         LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : 2.000.000Đ/THÁNG(BAO CƠM )

  –  LÀM VIỆC TẠI QUY NHƠN

  – MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + PHỤ BÁN HÀNG

  –  PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY

  –  HỒ SƠ : SƠ YẾU LÝ LỊCH.

 13.CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE

  –   SỐ LƯỢNG: 02

  –   ĐỘ TUỔI : 25 TRỞ LÊN

  –  GIỚI TÍNH : NAM

  –  THỜI GIAN LÀM VIỆC: THEO CHUYẾN

–         LƯƠNG KHỞI ĐIỂM : ĂN CHIA THEO CHUYẾN(KHOẢNG 6.000.000Đ/THÁNG)

  –  MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

     + LÁI XE CHỞ HÀNG METROĐất mới đăng gần đây